A Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskolában 1980 óta folyik oktató-nevelő munka 8 évfolyamon, 16 osztályban. Jól felkészült és hivatása iránt elkötelezett tanári közösségünk gondoskodik arról, hogy az itt tanuló gyermekek képességeiknek, érdeklődésüknek és személyiségüknek megfelelően fejlődhessenek.

Meggyőződésünk, hogy a képességek kibontakozását, a személyiségfejlődést segítheti, ha a tanulók jól érzik magukat az iskolában, ezért fontosnak tartjuk a gyermekbarát, szeretetteljes légkör kialakítását és megtartását.

Az alapozó szakaszban elsődleges célként fogalmazzuk meg az olvasás, az írás, a számolás alapkészségeinek biztos kialakítását, hogy birtokukban tanulóink használható, korszerű tudásra tehessenek szert, s képesek legyenek boldogulni a különböző élethelyzetekben. Első és második évfolyamon választható jelleggel, harmadiktól tantervi keretek között tanítjuk az idegen nyelvet, angol tekintetében hetediktől – kimenő rendszerben – az emelt szintű oktatás lehetőségével. Sok diákunk zárja a folyamatot nyelvvizsgával.

A matematikai képességeket intézményünkben eddig is csoportbontásban gondoztuk. A 2013-14-es tanévtől azonban lehetőségünk nyílt a tantárgy emelt óraszámban történő oktatására, ötödik évfolyamtól, egy tanulócsoportban.

Minden területen fontosnak tartjuk tanítványaink tehetségének gondozását, amelyet jól mutatnak a széles körű és nagyszámú helyi, regionális és országos versenyeken elért eredmények. A képességek fejlesztését szolgálják a 22 éve működő diákújság mellett a művészetek, az informatika és a sport terén nyíló lehetőségek is.

Az iskolánkban folyó művészeti nevelés különleges alkalmait jelentik 10 éves iskolagalériánk változatos és gyakran megújuló tárlatai, melyek a tapasztalás, a kortárs művészekkel történő személyes találkozás semmivel sem pótolható alkalmait nyújtják gyermekeinknek. Jótékonysági árveréseinken a neves alkotókon kívül egyre nagyobb számmal vannak jelen munkáikkal tanítványaink is.